Расул Гамзатов: “Айтарым бул: турсам мен оттой жанып, Догдурга эмес сүйүүгө милдеттүүмүн”

Расул Гамзатов, ДАГЕСТАН эл акыны   Булбулдун ыры Булбулдун ырын уктуңбу? Угулат анда салтанат. Ырдайт ал эмне тууралуу? Белгисиз бойдон калган сыр. Мекенди ырдайт кайталап, Тажатмак аны башка ыр.   Коркок «Жашыргын мени, апаке, Корккондон денем муздады. Не кылам? Ал улууңду, Жүрөгүм мыкчып эзилет» «Алып кой уулум мурутту, Таштагын канжар, тумакты Салынып мобул жоолукту, Мүрзөгө киргин тезирээк.   ***** Менин агам кеткен бойдон солдатка, Курман болду Волгадагы кармашта. Энем болсо элесине жалынып, Дайым жүрөт кара жоолук салынып.   Ойго батып, чүнчүп кеттим, басынам, Өткөнүмө мен агамдын жашынан.   Неберем менен толугу менен…..