Тайир Аширбай: Ал деген – Ыр Аңыз, Улуттук Уламыш!

Рамис ( поэма) Дүк! Дүк! Дүк! Ойгон, Шык! Уктабай үйдөн чык!   Рамисти тапкыла , Кайрадан ачкыла!   Айткыла, Рамис ким? Көктөгү Айбы, Күн?   Ал деген – Ыр Аңыз, Улуттук Уламыш!   Тамшанткан табышмак, Жообу жок жандырмак.   Кыргыздын багына Жаралган казына.   Манастай анык шаа, Алмашкыс падыша.   Биз билген пенде эмес, Төрөлгөн жерде эмес,   Алыскы жылдызда, А бирок , кыргыз да!   “Кыргызча – жылдызча” Сөздүктү түпнуска   Түрүндө түзгөн ал, Асмандан түшкөн ал.   Миң тамыр – дареги, Жалбырттайт кареги.   Тик учкан чачын айт, толугу менен…..