Жаңы мыйзамдын эч бир зарылдыгы жок

Жогорку Кеңештин депутаты Самат Ибраев “Манас жана “Манас” эпосу” тууралуу жаңы мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Бул долбоорго айрым манасчылар, манастаануучулар каршы пикирлерин билдиришүүдө. Алардын катарында адабиятчы, сынчы, КРнын Улуттук жазуучулар союзунун сын секциясынын башчысы Садык Алахан: “Жаңы мыйзамдын эч кандай зарылдыгы жок, 2011-жылдын 28-июлунда кабыл алынган “Манас” эпосу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамына эле айрым толуктоолорду киргизүү керек” деген пикирин билдирди. Төмөндө адабиятчы Садык Алахандын пикирин толугу менен окуй аласыздар. Урматтуу калайык калк, айтпай коюуга мүмкүн болбой калгандыктан айта турган пикир болуп калды бул. Баарыбызга белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын экс-президенти толугу менен…..

Турабай Жороев: Адам го адам… суктануу бийлеп-суу токтоп, Агымы катуу дайраны сенсиң караткан!

Бир күндүн ыры Тиричилик… ыпыратып, эзсе да, Тууганым сен, баш көтөр да тик баккын. Бир өмүрдө бир аялга тик турчу – Болсо дагы калмак сүйгөн Кыз Мактым!…   Бул айтканым – балаң турат бой жеткен, Бул айтканым – кызың турат өң-түстүү. Бешенеңден, долу жарга туш келиш – Бул тагдырдык мыйзам делет эң күчтүү.   Өмүр-жашоо такыр кыска дегим бар, Өлгөнгөче ченеми жок-ал тузак. Бешиктеги алдей, мээрим төгүүлөр – Жомок болуп калганда не эң узак?..   Ушул бүгүн, ушул саптар чүргөлүп, Уюп-бышкан кымыз күчү келгендей. Эртең созор казалдарга камылга – Эл толугу менен…..