Данияр Исанов: Ата-Журт

Ата-Журт (Эссе) Ата Журт – деген сөздүн өзүн эстегенде, эчаккы өткөн бир учур эске түшөт. Ошол жылдары тагдыр мени Жер Ортолук деңиздин жээгине чейин сүрүп барып таштаган эле… Ал учурда тамырымды тартып, сырымды сураган жалгыз гана “күрп-шарп” эткен деңиздин толкуну болчу. Толкунга гана айтчумун сырымды. Ал менин ырымды угуп, ыйымды түшүнчү. * * * Көкүрөккө толгон бугумду деңизге төкчүмүн. Ата-бабам көрбөгөн алыскы жерде жүрүп, кайсы бир күнү онтобой туруп катуу жыгылганым эсимде. Таңды-кеч төшөк тартып жатып жаман ойлор жабышканда, Кудайдан тилегеним бир гана нерсе болгон. Эмнеси болсо да өз элиме толугу менен…..

Сүйүнбай Эралиев: Фронтто жаз. А мен чөптө жатамын, Жаткан өңдүү чоң атамдын төрүндө

Темиркул Үмөталиев Түбөлүк оттой Кеттиң эле майданга ушул жерден, Кубат коюп атыңды, өмүр берген. Кайсы тоонун бүркүтү дебедиби, Кызыл кыргын чабуулда сени көргөн!   Күйгүзүүчү чок болуп чачылгансың, Каарданган жолборстой качыргансың. Баатырсынган фашисттин башын жулган, Жазайылдын огундай атылгансың!   Курбалдашым согушка бирге кирген, Тозок отун бир кечип, бирге жүргөн. Карап турган ажыдаардан жалтанбастан, Найза сунуп качырган, кайра сүргөн!   Сүйүнбай Эралиев ****** Мына, дагы Тогузунчу Май келди, Жаркын жаздын коштоосунда акырын. Ал жылдарда бут баспады кай жерди, Баарын кошсо, болмок канча чакырым?   Жеңиш күнүн күтүп алган кез жакшы! Согуш толугу менен…..

Улуу Жеңишке 75 жыл

Улуу Жеңишке 75 жыл Урматтуу мекендештер! Кадырлуу калемдештер! Бүгүн, 9-май Улуу Жеништин 75 жылдык майрамы менен чын дилден куттуктайбыз. Кезинде душман менен салгылашып кан кечип жүрүп бизге бүгүнкүдөй жаркын күндү алып берген аталарыбызга түбөлүк таазим кылуу менен Улуу Жеңиш майрамы кут болсун демекчибиз. Урматтуу биздин баатыр аталар, энелер силер согушта кыпкызыл өрт кечип, кан кечип жүргөн талаалар эрдигиңердин аркасында бүгүн кыпкызыл гүлгө оронуп турат. Гүл заманды тартуулаган силер менен чексиз сыймыктанабыз! Эрдигиңерди эч качан унутпайбыз! Улуу согуш өчүрө албаган демиңерди, алалбаган өмүрүңөрдү убакыт уурдап жыл өткөн сайын катарыңар суюлуп барат. толугу менен…..