Муратбек Рысбеков (РУМ): Миң шайтанга мингизсең да, кыйшайбоого даярмын!

… “Кыскалык – таланттын белгиси!” дедик. Байыркы Сафодон тартып, ХХ кылымдагы Гарсиа Лорка, Исика Токубокуга чейин кыска саптарга эң чоң ойду батыра алган зергер акындар болгон. Японияда Басё же Токубоку ырларды үч гана саптан же беш саптан жазышкан. Беш саптан турган ырларды Японияда “танка” деп аташат. Мына, ушул ыкма, ушул манера акынга эң жакшы атакты камсыз кылган. Муратбектин ырлары да кыскалыгы жана ойду каймана маанисинде айтуу жагынан ошол Басё менен Исика Токубоконун ырларына окшоп кетет… Кыргыз Республикасынын Эл акыны Эрнис Турсунов “Үндүү жарык” китебинен Акылдуу көз Акылдуу көз Континенттен, континенттер толугу менен…..

Мээркан Токсобаева: Жаздыгымды суулаган күндөр өттү, бир жолу сүйүп калуу – миң жолу өлүү

***** Булуттар туш-тушка чачылган, буюккан бороон да басылган. Баштарын көтөрдү кылтыйтып, бакалар көлчүккө жашынган.   Аңгыча кызарып күн батты, айлана мемиреп тим жатты. Чалп этип секирип бакалар, чурулдап хорлорун ырдашты.   Теребел тынчыды мемиреп, түн дагы алдыга теминет. Караңгы кең жайып кучагын, келатат  дабышсыз берилеп.   ***** Агарып туш-туш жактары, асманда нурдун ак шаңы. Албырып атып келатат, аяздуу кыштын ак таңы.   Эх, чиркин алды жактагы, эң укмуш көрктүү бак дагы. Элп эткен желге куланып, эленет ак кар шактагы.   Чүмбөтү түндүн, түрүлүп, чүрөк таң атат сүрүлүп. Чар тарап келип  толугу менен…..