Кеңешбек Асаналиев: Жаш Чыңгыздын адабиятка келиши

Yчүнчү бөлүм Жаш Чыңгыздын адабиятка келиши Биринчи күтүүсүздүк Жогортодо Ленинградда аспирантурада жүргөн кезимди (1950-1953) өмүр-жашоомдун “алтын тилкеси” дедим. Фрунзеге келгенде да тагдырдан буюрган ошол “алтын тилке” уланып отурду. Биринчиден, адабий коомчулукка атым бат эле белгилүү болуп кетги. Экинчиден, кызмат абалым да өзүм күтпөгөндөй тездик менен көтөрүлүп отурду. Маселен, аспирантураны бүтүп келер менен 1953-жылы декабрь айында Тил, адабият жана тарых институтунда кенже илимий кызматкер, 1955-жылы январдан баштан улук илимий кызматкер, 1956-жылы декабрь айында Тил жана адабият институтунун директорунун орун басары (илимий иштер боюнча) кылып бекитти. Директорубуз көрүнүктүү тилчи-окумуштуу, академик И.А.Батманов эле. толугу менен…..

Фридрих Шиллер: Опколжуткан жаламада жол жатат – Ортосунда өлүм менен өмүрдүн

Фридрих Шиллер Немец акыны (1759 – 1805) ********** Көрбөгөндөр жараланган жүрөктү – Көрбөгөнү ай-чырайлуу чүрөктү. Укпагандар шат күлкүсүн селкинин – Укпаганы кубанычтын эпкинин.   Жаңы кылым Адамзатка тынчтык келчү кайсы убак? Ал дегеле азат күндү көрөбү? Эски кылым кеткен эле кансырап, Эмки кылым канга оролуп төрөлдү.   Эски адат, эски каада бүлүндү, Эл маталган уруулук салт үзүлдү. Кары Рейн, Нил кудайы, мухиттер, Бүркөдүбү согуш, сенин жүзүңдү?   Эки тарап чагылгандай чартылдап, Эрегишип найзалары жаркылдап. Дүйнө жүзүн бөлүштүрүп жатышат, Адамзатты муундуруп алкымдап.   Тартып алып алтын, акак таштарын, Талоончулук зомбулугун баштады. толугу менен…..