Жалолиддин Руми: Ооруп жаткан кошунасынын ал-абалын сураганы барган кулагы керең адам жөнүндө

Ооруп жаткан кошунасынын ал-абалын сураганы барган кулагы керең адам жөнүндө Бир дүлөйгө айтышыптыр: “Каада күтүп калдыңбы? Коңшуң ооруп үйдө жатат, ага басып бардыңбы?”   Дүлөй ойлойт: “Кулак керең, кантип билем абалын, Суроо берсе кантип табам жооп берүүнүн амалын?”   Эч айла жок, барыш керек куубасам да илдетти, Барбай коюп унутамбы кошуналык милдетти?   Керең болуп калсам дагы бар го менде акыл-эс, Кыймылдаткан кезде эрдин, түшүнөрмүн ага тез.   -Кантип калдың? – деп биринчи кайрыламын мен ага, -Мурдагыдан жакшымын – деп жооп кайтарар ал мага.   Мен кубанып: Жакшы, – деймин, толугу менен…..

Кеңешбек Асаналиев: Алтын тилке

Алтын тилке   Темам бекилгенден кийин П.Н.Берков менен жакындан мамилелешкен жокмун. Бул менин наадандыгым. Бетме-бет жолугушуп калса, же окумуштуулар кеңешинде учурашам. Болбосо, жок. Бул менин кетирген зор каталыгым, ала турган нерсени алалбай, өздөштүрө турган нерсени өздөштүрбөй, жанымда өзүнчө эле бир “тирүү университет” жүргөнүн түшүнбөй, билбей үч жылды өткөрүп жибердим. Бир жолу кеңири сүйлөшпөй, акыл-насаатын укпай. Диссертация жазылып, талкуудан өткөндөн кийин биринчи оппонент маселеси келип чыкты. Кыргыз адабиятын билген киши жок, П.Н.Берковдон башка. Илимий жетекчим К.Н.Григорян ал кишиге көңүлсүнбөйт, анткени экөөнүн өз ара мамилеси салкын окшойт. Ошондо билдим. Орто Азия адабиятын жалпы толугу менен…..