Зинакан Пасаңованын жаңы чыккан “Томаяк издеген бакыт” прозалык жыйнагына адабий талкууда айтылган ойлор

7-мартта Бишкек шаарындагы К.Баялинов атындагы Республикалык балдар жана жаштар китепканасында Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, акын-жазуучу Зинакан Пасаңованын жаңы чыккан “Томаяк издеген бакыт” прозалык жыйнагына адабий талкуу өттү. Талкууга кыргыз адабиятынын жана маданиятынын белгилүү өкүлдөрү, профессионал адабиятчы, сынчылар жана окурмандар активдүү катышышты. Алар З.Пасаңованын чыгармаларына кызуу талдоо жасашып, автордун чыгармачылыгынын өзгөчөлүктөрү, адабияттагы орду жана келечеги жөнүндө ой-пикирлерин билдиришти. Кыргыз Эл акындары: Меңди Мамазаирова,  Шайлообек Дуйшеевдин, Кыргыз эл жазуучулары Асан Жакшылыков, Султан Раев, жана акын Назгүл Осмонованын, сынчы Жолдош Турдубаевдин, жаш окурман Нурболот Азаматовдун талкууда айткан ой-пикирлерин сунуштайбыз. Кыргыз Эл жазуучусу Асан толугу менен…..

Уильям Фолкнер: Китеп жазуу – дүкөндүн витринасын жасалгалоону элестетет

УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР ЖАЗУУЧУНУН ӨНӨРКАНАСЫ (Виргиния университетинин студенттери, окутуучулары менен маек) Суроо: – Готорн өмүрүндө оң каармандын образын түзө албаптыр. Анткен менен ал түзгөн терс каармандар чыгармачылык залкарлыгынын өзөгү болуп калды. Мындан биз, оң каарманга караганда терс каармандын образын оңой деп ойлосок болобу? Жооп: – Бул жазуучунун кулк-мүнөзү, таалим-табитине эле эмес, дегеле адамдык табиятына байланыштуу болсо керек: дүйнөнүн жарык жактарынан көрө, караңгы жактарын чындыкка сыярлык, турмуштагыдай ишенимдүү сүрөттөө жеңил. Суроо: – Мистер Фолкнер, жазуучу болуш үчүн жогорку билим, сөзсүз, керекпи, же?.. Жооп: – Кандай десем? Бул жазуучуга жылуу квартира керекпи дегендей толугу менен…..

Кубатбек Жусубалиев: Эне, үпүп сасык келди

Эне, үпүп сасык келди (үзүндү) …Булар каалгага жазылган сөздөр. Беш тилим карагай тактайдан кыналган каалгага жазылган сөздөр. Кубат менен Камбү, каалга – үчөө мокок бычактын учу менен оюлуп жазылыптыр. Биздин адрес – башка бирөөнүн жоргодой жоргологон колу. Калгандары Баланын үйрөнчүк колу. Кырмызы сыя калем менен жазылыптыр. Тактайды тили менен жалап-жалап, тилин тилдирип, тилин канатып, анан басып даана жазат деп кырмызы калемдин учун сындырып, кайра учтап, кайра сындырып, учун оозуна салып шилекейлеп, эриндери, колу, жүзү кырмызы сыяга боёлгон Баланын жазган сөздөрү бар, үстүнө дайым отун кыркылып жүрүп балтанын тишинин мизине барчаланып, толугу менен…..