Казак акыны Маржан Ершунун чыгармачылык кечеси өтөт

2020-жылдын 4-март күнү, саат 15.00 дө Бишкектеги “Манас” жана Ч.Айтматов атындагы Улуттук академиясында Казакстан жана Кыргызстандын элчиликтеринин, ТҮРКСОЙ Эл аралык маданий Ассоциациясынын, Кыргызстан менен Казакстандын жазуучулар Союзунун, “Манас” жана Ч.Айтматов атындагы Улуттук Академиянын, Атырау областтык акимиатынын  колдоосунда – акын-котормочу, филология илимдеринин кандидаты Маржан Ершунун  “Жүрөгүм” аттуу кыргыз тилинде чыккан ыр китебинин тушоо кесери жана жалпы чыгармачылыгына арналган адабий кечеси өтөт. Китепти казак тилинен кыргыздын белгилүү акыны – Алтынай Темирова которгон. (!!!) Тушоо кесерге кыргыз-казак акын-жазуучуларынан: Төлөгөн Мамеев, Гүлсайра Момунова, Асан Жакшылыков, Маркабай Ааматов, Меңди Мамазаирова, Баяс Турал, Мая Осмонкулова, адабий толугу менен…..

Касымалы Баялинов: Ажар

Ажар I Күн кылтылдап, уясына батып бара жатат. Ала-Тоонун чокусуна токтогон бирин-серин үлбүрөгөн ак булуттар күндүн батарда чачкан нуруна боёлуп, кызгылт тартып, дүйнөгө жаңылык киргизгендей. Учу түбү жок туңгуюк көк да, казанбактай көмкөрүлүп, бүткүл макулукту кучагына алып, өзүнүн кечки жумшак илеби менен алда кимди сүйүнткөндөй болот. Калың бейитти бет алган жалгыз аяк жол менен үч аял келе жатты. Бирөөнүн үстүндө шайы ала чапаны бар, жоолугу бош ийинине түшүп, жылаң баш, аягында кепич, маасы, өңү саргайыңкы, жүдөңкү, ак жүзүнүн көркү кетип, көзүнүн алды карарган. Жашы 15—16 чамасында, сенделип, буту араң гана толугу менен…..

Э.Эрматов: Кыз жатат Күнгө кактап денесин, оо! Эшилет кум жээкте. Деңиз туйлайт

* * * Турмушума кирдиң дагы шаардай, тынчымды алып түн уйкудан кетирдиң. Эшигимди ачып ийдиң шамалдай, тос-тополоң, астын-үстүн ичи үйдүн.   Ушул кечте күттүм, чырак өчпөдү. Кошунанын бөлмөсүндө музыка… Катып алып бербей койду түн сени, айланды да мен өтө албас сызыкка.   Күндө сени алып келген трамвай сен себинген атыр жытка мас болуп, Барат ана, күнөөкөрдөй араң, жай… бөлмө менин жүрөгүмдөй бош болуп.   * * * Сени менен жолугушуп капыстан, дирилдетип сезимимди өрттөдүм. Кызыл таңды, шүүдүрүмдө калып калган издерди, жана дагы кеч киргенде сенин кызыл жоолугуңдай удургушуп күйүп кеткен толугу менен…..